แบรนด์

แบรนด์

กรองตาม

ราคา

ราคา

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

หมวดหมู่ย่อย

 • เอ็กซ์เอส...

  THB1,420.00

  สัมผัสความกลมกล่อม กับผลไม้เมืองร้อน ความผสมผสานอย่างลงตัวของกลิ่น สับปะรด ส้ม และเสาวรส 
  เครื่องดื่มเอ็กซ์เอสที่นอกจากปราศจากน้ำตาล พลังงานเท่ากับ 0 กิโลแคลอรีต่อประป๋องแล้ว ยังอุดมไปด้วยวิตามินบี1 บี3 บี5 บี6 บี12 และมีแอล-คาร์นิทีน 
  (L-Carnitine) 30 มิลลิกรัมต่อกระป๋อง 

 • เอ็กซ์เอส...

  THB355.00

  สัมผัสความกลมกล่อม กับผลไม้เมืองร้อน ความผสมผสานอย่างลงตัวของกลิ่น สับปะรด ส้ม และเสาวรส 
  เครื่องดื่มเอ็กซ์เอสที่นอกจากปราศจากน้ำตาล พลังงานเท่ากับ 0 กิโลแคลอรีต่อประป๋องแล้ว ยังอุดมไปด้วยวิตามินบี1 บี3 บี5 บี6 บี12 และมีแอล-คาร์นิทีน 
  (L-Carnitine) 30 มิลลิกรัมต่อกระป๋อง 

 • เอ็กซ์เอส...

  THB60.00

  สัมผัสความกลมกล่อม กับผลไม้เมืองร้อน ความผสมผสานอย่างลงตัวของกลิ่น สับปะรด ส้ม และเสาวรส 
  เครื่องดื่มเอ็กซ์เอส (XS) ที่นอกจากปราศจากน้ำตาล พลังงานเท่ากับ 0 กิโลแคลอรีต่อประป๋องแล้ว ยังอุดมไปด้วยวิตามินบี1 บี3 บี5 บี6 บี12 
  และมีแอล-คาร์นิทีน (L-Carnitine) 30 มิลลิกรัมต่อกระป๋อง 

 • เอ็กซ์เอส...

  THB1,420.00

  พิสูจน์รสชาติที่แตกต่างของผลไม้ตะวันตก หอมกลิ่นแครนเบอรี่ผสมองุ่น ให้กับทุกประสบการณ์ของคุณ 
  เครื่องดื่มเอ็กซ์เอสที่นอกจากปราศจากน้ำตาล พลังงานเท่ากับ 0 กิโลแคลอรีต่อประป๋องแล้ว ยังอุดมไปด้วยวิตามินบี1 บี3 บี5 บี6 บี12 และมีแอล-คาร์นิทีน
  (L-Carnitine) 30 มิลลิกรัมต่อกระป๋อง 

 • เอ็กซ์เอส...

  THB355.00

  พิสูจน์รสชาติที่แตกต่างของผลไม้ตะวันตก หอมกลิ่นแครนเบอรี่ผสมองุ่น ให้กับทุกประสบการณ์ของคุณ 
  เครื่องดื่มเอ็กซ์เอสที่นอกจากปราศจากน้ำตาล พลังงานเท่ากับ 0 กิโลแคลอรีต่อประป๋องแล้ว ยังอุดมไปด้วยวิตามินบี1 บี3 บี5 บี6 บี12 และมีแอล-คาร์นิทีน
  (L-Carnitine) 30 มิลลิกรัมต่อกระป๋อง 

 • เอ็กซ์เอส...

  THB60.00

  พิสูจน์รสชาติที่แตกต่างของผลไม้ตะวันตก หอมกลิ่นแครนเบอรี่ผสมองุ่น ให้กับทุกประสบการณ์ของคุณ 
  เครื่องดื่มเอ็กซ์เอสที่นอกจากปราศจากน้ำตาล พลังงานเท่ากับ 0 กิโลแคลอรีต่อประป๋องแล้ว ยังอุดมไปด้วยวิตามินบี1 บี3 บี5 บี6 บี12 และมีแอล-คาร์นิทีน 
  (L-Carnitine) 30 มิลลิกรัมต่อกระป๋อง