ชามใส่อาหาร/น้ำสัตว์ สุนัข แมว ขนาด 22 เซ็นติเมตร
ราคา THB59.00 ราคาปกติ THB129.00
ชามใส่อาหาร/น้ำสัตว์ สุนัข แมว ขนาด 15 เซ็นติเมตร
ราคา THB39.00 ราคาปกติ THB99.00