แบรนด์

บลูทูธ

การรับประกัน

รุ่นบลูทูธ

ระยะรับส่ง

เวลาสแตนบาย

เวลาใช้งาน / สนทนา / ฟังเพลง

ระยะเวลาชาร์จ

รูปแบบหูฟัง

บลูทูธโปรไฟล์

ความจุแบตเตอรี่

ช่วงความถี่

ความยาวสาย

ค่าความไว

ค่าความต้านทาน

สัญญาณขาออก (ลำโพง/หูฟัง)

มาตรฐานการป้องกัน