รายการสินค้า

แบรนด์

การรับประกัน

จำนวนช่อง USB

Input

USB Output 1

USB Output 2

Output (สูงสุด)

ความยาวสาย

เวอร์ชั่น USB

USB Output 3

จำนวนขาปลั๊ก

ตัวแปลง

USB Output 4