แบรนด์

การรับประกัน

รุ่นบลูทูธ

เวลาใช้งาน / สนทนา / ฟังเพลง

ระยะเวลาชาร์จ

บลูทูธโปรไฟล์

ความจุแบตเตอรี่

ค่าความต้านทาน

กำลังขับลำโพง

มาตรฐานการป้องกัน