หน้าหลัก

หน้าหลัก

แบรนด์

แบรนด์

Lifetime Warranty คืออะไร

โดย: Site Owner ใน: Root เมื่อ: ความคิดเห็น: 0 ชม: 44

Lifetime Warranty หรือ Limited LifeTime Warranty หรือ L/T ของสินค้าคือ การรับประกันสินค้าที่เกิดจากความบกพร่องจากการผลิต ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานแบบปกติ ซึ่งจะรับประกันตลอดระยะเวลาที่สินค้าชิ้นนี้ยังอยู่ในสายการผลิตและวางขายตามปกติ เมื่อมีการหยุดผลิต หรือ End of Life (EOL) แล้วนั้นผู้ผลิตจะยังคงรับประกันสินค้าต่อเนื่องให้อีก 1 ปีหรือเป็นไปตามประกาศของผู้ผลิตรายนั้น หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

แท็ก: Lifetime Warranty

ความคิดเห็น

แสดงแดงความคิดเห็นของคุณ