รับ SHOPCOINY แลกบัตรส่วนลด

เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการที่ร่วมรายการกับ 365SHOPY.COM ทุก ๆ 30 บาท รับ 1 SHOPCOINY

และทุก ๆ 100 SHOPCOINY แลกบัตรส่วนลดได้ 15 บาท

เงื่อนไขในการใช้บริการ

  1. ซื้อสินค้าหรือบริการที่ร่วมรายการทุก 30 บาท รับ 1 SHOPCOINY
  2. ทุก ๆ 100 SHOPCOINY แลกรับบัตรส่วนลดได้ 15 บาท
  3. แลกบัตรส่วนลดขั้นต่ำ 1 SHOPCOINY โดยแลกได้ที่ระบบคะแนนสะสมของฉัน
  4. สามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากแลก
  5. บัตรส่วนลดที่แลกผ่านระบบนี้มีอายุ 1 ปีนับตั้งแต่วันที่แลก
  6. ไม่สามารถแลกบัตรส่วนลดที่แลกมาแล้วกลับเป็น SHOPCOINY ได้
  7. บัตรส่วนลดนี้สามารถใช้งานได้เฉพาะบนเว็บไซต์นี้เท่านั้น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  8. ขอสงวนลิขทธิ์ในการคืนเงิน/ทอนเงินเมื่อซื้อสินค้าไม่ครบตามจำนวนของบัตรส่วนลดที่แลกมา
  9. เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด