การผ่อนชำระ

ยอดขั้นต่ำคำนวณจากสุทธิหลังหลักส่วนลดแล้ว

ลูกค้าสามารถผ่อนชำระได้ในการชำระแบบบัตรเครดิตให้บริการโดย 2C2P แล้วเลือกผ่อนชำระได้เลย