นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. บริษัทไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้กับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยปราศจากการยินยอมอย่างชัดแจ้งจากสมาชิก บริษัทจะใช้ข้อมูลตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเท่านั้น

2. บริษัทมองการปกป้องความเป็นส่วนตัวของสมาชิกว่าเป็นหลักการของชุมชนที่มีความสำคัญอย่างมาก บริษัทจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการป้องกันโดยอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางกายภาพและทางเทคโนโลยี

3. สมาชิกสามารถเข้าถึงและปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ไว้และเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารบางอย่างโดยการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ บริษัทใช้บุคคลภายนอกในการยืนยันและรับรองหลักการความเป็นส่วนตัวของบริษัท สำหรับคำอธิบายโดยสมบูรณ์เกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทใช้และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาชิก หากสมาชิกคัดค้านการถ่ายโอนหรือใช้ข้อมูลของสมาชิกในลักษณะนี้ โปรดอย่าใช้บริการของบริษัท

4. เพื่อไม่ให้เกิดความสงสัย หากบริษัทมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลที่เชื่อว่าผู้ใช้รายใดก็ตามที่กำลังทำผิดในข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ ทางบริษัทขอใช้สิทธิ์และดุลพินิจอย่างเด็ดขาดในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ นักสืบเอกชน เจ้าของโดยชอบธรรม หรือผู้ถือผลประโยชน์ และ/หรือบุคคลภายนอกที่เสียหายทุกคนในการสอบสวนอาชญากรรมใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหรือจากการกระทำผิดของพลเรือนได้

5. นอกจากนี้ ทางบริษัทสามารถเปิดเผยตัวตนและข้อมูลติดต่อของผู้ใช้หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอื่นๆ หากขอโดยรัฐหรือโครงสร้างการบังคับใช้ทางกฎหมาย นักสืบเอกชน เจ้าของโดยชอบธรรม หรือผู้ถือผลประโยชน์ และ/หรือบุคคลภายนอกที่เสียหาย หรือเป็นผลจากหมายศาลหรือการกระทำทางกฎหมายอื่นๆ หรือหากบริษัทเห็นว่าเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดที่จะทำเช่นนี้ด้วยดุลพินิจที่เด็ดขาด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือผลกระทบอื่น ๆ ที่ตามมาจากการเปิดเผยข้อมูล และสมาชิกยินยอมที่จะไม่นำการกระทำหรือการเรียกร้องใดๆ ต่อบริษัทจากการการเปิดเผยข้อมูลนี้

6. สมาชิกสามารถถอนความยินยอมต่อการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้แก่บริษัทได้ทุกเมื่อโดยแจ้ง บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโทรหาฝ่ายบริการลูกค้าของเรา ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถระบุตัวตนของสมาชิก และ ไม่สามารถให้ประสบการณ์การใช้งานที่ปลอดภัย ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับ สมาชิกขณะที่ใช้เว็บไซต์ของเรา ถึงแม้ว่า สมาชิกสามารถค้นดูผ่านเว็บไซต์ส่วนใหญ่ของ บริษัทได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆแก่บริษัท ในบางกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นต้องใส่เพื่อให้บริการตามที่สมาชิกร้องขอ

7. เมื่อผู้ใช้เพิกถอนการเป็นสมาชิก 365SHOPY จะเก็บรักษาชื่อ หมายเลขการลงทะเบียนการยืนยันตัวตน (หรือหมายเลขการลงทะเบียนสำหรับชาวต่างชาติ) รหัสผ่าน อีเมล หรือข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการยืนยันตัวตนเป็นเวลา 1 (หนึ่ง) เดือนนับจากการเพิกถอน เพื่อวัตถุประสงค์ในการห้ามไม่ให้ผู้ใช้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใด ๆ อย่างผิดกฎหมายหรือเป็นข้อได้เปรียบ เช่น บัตรกำนัลส่วนลด ผลประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ด้วยการสมัครซ้ำและเพิกถอน หรือจากการใช้ชื่อของบุคคลอื่นอย่างผิดกฎหมาย