เกี่ยวกับเรา

365shopy.com เป็นเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าออนไลน์ โดยมุ่งเน้นเฉพาะสินค้าระดับที่สอง ที่ไม่สินค้า Counter Brand สามารถตรวจสอบที่ไปที่มาของสินค้านั้น ๆ และสินค้าต้องมีมาตรฐานการรับรองคุณภาพของสินค้านั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ISO อย หรือใบอนุญาตอื่น ๆ เป็นต้น เพื่อรับรองสินค้าว่าใช้แล้วปลอดภัย